🔹🔹🔹

🔹🔹🔹

🔹🔹

🔹

با تمام وجود #خدا را حس کن...😊

🔹

همین چند وقت پیش که کلیپ سخنرانی حسن آقامیری پخش شده بود توی فضای مجازی همه تحت تاثیر اون قرار گرفتن...

همه ی ما جذب صدای اون یا فرد خاص آقامیری نشدیم...

بلکه جذب تعریف قشنگی که از #خدا داشت شدیم...

تعریف قشنگ و ملموس و خودمونی...اونجور که من بفهمم تو بفهمی همه بفهمن...

نگفت #خدا وجود مطلق هست که خلل در او راه ندارد...که همه نفهمن...

گفت خدا خیلی مهربونه...گفت #خدا ننشسته که تورو مجازات کنه...انقد مهربونه که اگه یه دنیا گناه کردی و برگشتی به سمتش با آغوش باز بپذیره...

🔹

همه ی این حرفا متوجه خودمه...

خودم باید بفهمم که خدا چقدر #مهربونه ...چقدر #رحیمه ....چقدر #غفوره...چقدر #صبوره....

انقدر #صبوره که همیشه منتظر برگشتنت میمونه...

انقدر صبوره که اگه اومدی گفتی غلط کردم باز برگشتی گناه کردی بازم منتظره که برگردی پیش خودش...

اما اگه یه دفعه برگشتی پیشش و #توبه_نصوح کردی دیگه نمیذاره بری سمت گناه...

به زبون خودم میگم اگه رفتی سمت #گناه میزنه روی دستت و میگه نه نباید بهش آلوده بشی...

🔹

چقدر وقت براش میذاریم؟!!

چقدر بیشتر از فضای مجازی؟؟الان با این سوال شرمنده شدی یا خوشحال از رفتارت؟؟

کم وقت گذاشتی یا زیاد؟؟فقط وقت #نماز یادش افتادی یا بقیه مواقع هم حواست بهشه؟؟

🔹

با تمام وجود #خدا را حس کن😊

🔹

پ.ن:حرفام در تایید حسن آقامیری نیست فقط یک نقل حرف از ایشون بود

🔹

🔹🔹

🔹🔹🔹