🔸🔸🔸

🔸🔸🔸

🔸🔸

🔸

وقتی کسی ناگهانی وارد زندگیت میشه باید همیشه آماده باشی تا همونقدر ناگهانی ترکت کنه

🔸

کاش انقدر قدرت داشتم تا مدت حضور آدمای توی زندگیم رو خودم تعیین کنم

اونوقت به بعضیا سلام نکرده پشت میکردم و بعضیا رو واسه شنیدنِ "خداحافظ" حسرت به دل میزاشتم

🔸

حس بدیه اینکه هرگز درجه‌ی اهمیتت رو توی زندگی کسی که بهش فکر میکنی نفهمی

تلخه که دوره راه بیفتی و از این و اون بپرسی

کجاس؟

خوبه؟

باهاش حرف زدی؟

در مورد من چیزی نگفته؟!

آخ که چقدر این سوال آخر ‌میتونه نابود کننده باشه

🔸

من هر وقت خواستمت نبودی،

هروقت دنبالت گشتم توی خاطره ‌ها پیدات کردم،

من هیچوقت نفهمیدم کجای زندگی توام هیچوقت،

🔸

اینکه آدم چند سال عمر ‌کنه اسمش زندگی نیست مهم اینه که خودش و حواسش یه جا باشن

🔸

"زندگی یعنی دقیقا همونجایی نفس بکشی که دلت اونجاست"

🔸

🔸🔸

🔸🔸🔸