سلام

شاید برای شما انقدر سخت نباشه که برای من سخته😥 

آخه من خادم الشهدام

آخه من نوکر شهدام

آخه من مخلص شهدام

اما نشده که برم

آخه از بس گناه کردم

آخه از بس آلودم

آخه من نا لایقم😥

شهدا بطلبید😢